C600

 1. 1
  OKI C610
 2. 2
  OKI C612
 3. 3
  OKI C610DM
  C610DM OKI C610DM
 4. 4
  OKI C612DM
  C612DM OKI C612DM