FAX

 1. 1
  OKIFAX 5700 OKI OKIFAX 5700
 2. 2
  OKIFAX 5750 OKI OKIFAX 5750
 3. 3
  OKIFAX 5780 OKI OKIFAX 5780
 4. 4
  OKIFAX 5900 OKI OKIFAX 5900
 5. 5
  OKIFAX 5950 OKI OKIFAX 5950
 6. 6
  OKIFAX 5980 OKI OKIFAX 5980